TIN240 Teknologi Pengemasan

Pada mata kuliah ini ini dibahas tentang definisi, fungsi dan peran kemasan, klasifikasi kemasan, sifat bahan kemasan (fisik, mekanik, optik dan termal), bahan kemasan alternatif, dan interaksi antara bahan kemasan dengan produk terkemas.