IPB103 Agama Hindu

Pada mata kuliah ini dibahas materi: Sejarah Perkembangan Hindu, Weda, Dasar-Dasar Kepercayaan Hindu, Teknik Untuk Mencapai TujuanAgama, Filsafat Hindu, Etika Hindu, Yadnya, Kemasyarakatan Hindu,Dasar-Dasar Kepemimpinan Hindu.